Σύνδεση

pinkdrop-contest-button

pinkdrop-prosfores
   

Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο facebook ή το Google+

Το καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

PinkDrop Tweets

Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ( www.pinkdrop.gr ) αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ''ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ'' η οποία δύναται να εμφανίζεται και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο ''idea! advertising sitia''.

Η ιστοσελίδα www.pinkdrop.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες/χρήστες και εφόσον γίνουν αποδεκτοί στο σύνολο τους, τότε μόνο επιτρέπεται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας υπηρεσίας.

1) ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας , συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελεί ιδιοκτησία του pinkdrop.gr και προστατεύεται από την Ελληνική (Ν.2121/1993) και τη Διεθνή Νομοθεσία (Διεθνής Σύμβαση Βέρνης - Παρισιού που κυρώθηκε με τον Ν.100/1975) . Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και οι ρυθμίσεις της ιστοσελίδας αποτελούν επίσης ιδιοκτησία του pinkdrop.gr. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή , διανομή , μεταφορά , downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής αδείας του pinkdrop.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

2) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.pinkdrop.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο pinkdrop.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες/χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το pinkdrop.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το pinkdrop.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα των πληροφοριών αυτών.
Το pinkdrop.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Το pinkdrop.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Το pinkdrop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

4) ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ

Σε καμία περίπτωση το pinkdrop.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

5) ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του www.pinkdrop.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

6) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

α) εξοπλισμός – καταβολή τελών προς τρίτους : Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.pinkdrop.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.pinkdrop.gr.
β) χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για νομίμους σκοπούς: Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του pinkdrop.gr.
γ) αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για τον έλεγχο- διασταύρωση των πληροφοριών: κάθε μεταδιδόμενη από την παρούσα ιστοσελίδα πληροφορία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος βαρύνεται καθ' ολοκληρίαν και με την διασταύρωση - έλεγχο των πληροφοριών αυτών είτε προέρχονται από το pinkdrop.gr.

7) ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος: Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του pinkdrop.gr. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Όροι Χρήσης Γενικά

Οι χρήστες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου pinkdrop.gr υπόκεινται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά:

Το pinkdrop.gr, μεταξύ άλλων, έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται, χωρίς καμία χρέωση για τους χρήστες του Διαδικτύου, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης.

Το pinkdrop.gr θεωρεί ότι οι χρήστες του αποδέχονται τους δημοσιευμένους σε αυτή την σελίδα όρους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους, θα πρέπει να διακόψετε την χρήση των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Το pinkdrop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου κάθε πρόσωπο (εκθέτης-καλλιτέχνης) με δική του αποκλειστικά υποχρέωση να τηρεί τις επιταγές της νομοθεσίας, μπορεί να προβάλλει χειροποίητα προϊόντα προς πώληση. Οι επισκέπτες του pinkdrop.gr πέρα από την απλή περιήγηση στο περιεχόμενο του ιστότοπου θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές.

Με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας από τον επισκέπτη του pinkdrop.gr, τα στοιχεία της παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στον εκθέτη για να γίνει η εκτέλεση της. Το ίδιο e-mail ως επιβεβαίωση της παραγγελίας λαμβάνει και ο επισκέπτης του ιστότοπου.

O χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει τα παραπάνω και ιδίως ότι το pinkdrop.gr ενεργεί απλά και μόνο ως μέσο έκθεσης των σχετικών προϊόντων και εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων από τον χρήστη προς τον εκθέτη των προϊόντων.

Ο χρήστης αναγνωρίζει επίσης ρητά, ότι το pinkdrop.gr δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τα προϊόντα που εκθέτονται στον ιστότοπο, ούτε για τη διαθεσιμότητα τους, ούτε για τη σύμβαση της πώλησης και την εξέλιξη της σχετικής πώλησης από τους εκθέτες προς τους χρήστες - αγοραστές, όπως για παράδειγμα την καταλληλότητα των προϊόντων, την έγκαιρη παράδοση αυτών κτλ. και ότι για κάθε παράπονο, ερώτημα, πληροφορία και εν γένει για κάθε δικαίωμα τους σε σχέση με τα προϊόντα θα πρέπει να αναζητήσουν τις ανάλογες ευθύνες από τον εκθέτη αυτών.

Χωρίς να αναλαμβάνει το pinkdrop.gr κάποια ευθύνη σε σχέση με τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν σε αυτό τυχόν παράπονα τους για εκθέτες, προκειμένου το pinkdrop.gr να τα αξιολογεί επανεξετάζοντας τη δυνατότητα των εκθετών να συνεχίσουν να εκθέτουν προϊόντα τους σε αυτό. Ρητά διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα του pinkdrop.gr να επανεξετάζει την παραμονή κάποιων εκθετών στον ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν θα θεμελιώνει κάποια ευθύνη του, αν παρά την έκφραση παραπόνων για κάποιων εκθέτη ή έστω και αποδεδειγμένων προβλημάτων δεν φροντίσει για τη διακοπή της συμμετοχής του στον ιστότοπο.

Επίσης το pinkdrop.gr δεν έχει ευθύνη για κανενός είδους ζημία είτε άμεση είτε έμμεση που μπορεί να προκληθεί είτε σε κάποιο χρήστη είτε σε κάποιον εκθέτη από τη χρήση ή τη συμμετοχή του στον ιστότοπο ή από τη χρήση των προϊόντων.

Το pinkdrop.gr δικαιούται να τροποποιήσει τις τιμές και τους όρους συναλλαγών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι δημοσιευμένοι σε αυτή την σελίδα όροι συναλλαγών θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τυχόν αλλαγές.

Το pinkdrop.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες του.

Το pinkdrop.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ελλιπή απεικόνιση ή περιγραφή κάποιων προϊόντων.

Το pinkdrop.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από την χρήση του site ή και από τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το pinkdrop.gr διέπονται από τον Ν. 2472/1997 του Ελληνικού Δικαίου, που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την προσθήκη των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, από την Διεθνή Οδηγία Ευρωπαϊκού Δικαίου 2000/31/ΕΚ, το Π.Δ. 131/2003 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, που αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Το pinkdrop.gr δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν εκτός εταιρείας. Το pinkdrop.gr δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών δεδομένων των χρηστών, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες πιστωτικών καρτών διασφαλίζονται πλήρως, δεδομένου ότι το σύστημα συναλλαγών του pinkdrop.gr δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών. Ο χρήστης όποια στιγμή το θελήσει μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία του pinkdrop.gr.

Επιστροφές προϊόντων - γενικά:

Σε περίπτωση που η συσκευασία την οποία παραλάβατε είναι αλλοιωμένη ή κατεστραμμένη, οφείλετε να την ανοίξετε και να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος παρουσία του μεταφορέα (courier). Σε περίπτωση που αυτό βρεθεί κατεστραμμένο, σημειώστε το όνομα του μεταφορέα και επικοινωνήστε γραπτώς (e-mail) με το pinkdrop.gr. Η επιστροφή ενός προϊόντος γίνεται αφού έχετε λάβει σχετική έγκριση, έπειτα από συνεννόηση με το pinkdrop.gr. Η επιστροφή ενός προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Επιστροφές πέραν του χρονικού αυτού ορίου ενδέχεται να μην γίνουν δέκτες. Πριν επιστρέψετε ένα προϊόν, συσκευάστε το σε ένα μεγαλύτερο κουτί, μαζί με την αρχική του συσκευασία, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένο κατά την αποστολή. Το προϊόν που θα επιστρέψετε στο pinkdrop.gr πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και χωρίς φθορές ή όπως ακριβώς ήταν κατά την παραλαβή του (σε περίπτωση που ήταν ελαττωματικό), η αρχική του συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην νέα συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι (άθικτη συσκευασία, άριστη κατάσταση προϊόντος ή στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη, πρότερη συνεννόηση με το pinkdrop.gr, επιστροφή εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου), επιστρέφεται ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων - ειδικά:

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μία παραγγελία και να επιστρέψετε ένα προϊόν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα το παραλάβετε χωρίς να αναφέρετε τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, σας γίνεται επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) στις 5 του επόμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει καταστραφεί η συσκευασία του. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του επιβαρύνουν εσάς. Εάν παραλάβατε κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν, δικαιούστε να το επιστρέψετε και να ζητήσετε την αντικατάστασή του, εάν το επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος καθώς και εκείνα για την αντικατάστασή του επιβαρύνουν το pinkdrop.gr.

 

Υπευθυνα:
pinkdrop banner